Objavljen članek v reviji Sensors

V reviji Sensors (SCI IF 2015: 2,033) smo objavili članek na temo robustnega zajemanja globinskih slik. Članek je prosto dostopen na spletu. KRAVANJA, Jaka, ŽGANEC, Mario, ŽGANEC GROS, Jerneja, DOBRIŠEK, Simon, ŠTRUC, Vitomir. Robust depth image acquisition using modulated pattern projection and probabilistic graphical models. Sensors, ISSN 1424-8220, Oct. 2016, vol. 16, no. 10, pp. […]

Začetek laboratorijskih vaj v zimskem semestru 2016/2017

Spoštovani študenti, z laboratorijskimi vajami v zimskem semestru študijskega leta 2016/2017 bomo pričeli v tednu med 10.10.2016 in 14.10.2016. Uvodne vaje praviloma potekajo zgolj kakšno uro in so namenjena predstavitvi načina dela in načrtovanih aktivnosti v okviru vaj. Za podrobnejše informacije v zvezi z začetkom izvajanja vaj pri posameznih predmetih (ISA, RV, Signali) prosim preverite […]

Trije članki sprejeti za predstavitev na konferenci ERK 2016

Trije članki sodelavcev laboratorija so bili sprejeti za predstavitev na 25-ti Mednarodni Elektrotehniški in Računalniški Konferenci (ERK) 2016. Članek Janeza Križaja je bil sprejet za daljšo predstavitev: Janez Križaj, Simon Dobrišek, France Mihelič, Vitomir Štruc, “Facial Landmark Localization from 3D Images”, ERK 2016, naslednja 2 članka pa za krajšo predstavitev: Sebastjan Fabijan, Vitomir Štruc, “Vpliv […]