Trije članki sprejeti za predstavitev na konferenci ERK 2016

Trije članki sodelavcev laboratorija so bili sprejeti za predstavitev na 25-ti Mednarodni Elektrotehniški in Računalniški Konferenci (ERK) 2016. Članek Janeza Križaja je bil sprejet za daljšo predstavitev: Janez Križaj, Simon Dobrišek, France Mihelič, Vitomir Štruc, “Facial Landmark Localization from 3D Images”, ERK 2016, naslednja 2 članka pa za krajšo predstavitev: Sebastjan Fabijan, Vitomir Štruc, “Vpliv […]