Vitomir Štruc

jstizr. prof. dr. Vitomir Štruc, univ. dipl. inž. el.
Izredni profesor

Laboratorij za storjno inteligenco (LSI)
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Tržaška cesta 25
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: +386 1 4768 839
Fax.: +386 1 4768 316
E-pošta: vitomir(dot)struc(at)fe(dot).uni-lj(dot)si
Govorilne ure: v sredah ob 10:30 (prostor BN204)

Moj CV v PDF formatu


Izobrazba

Diploma (2005) – Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Doktorat (2010) –  Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani


Raziskovalna področja

 • računalniški vid
 • biometrija
 • (3D) razpoznavanje obrazov, dlani in govorcev
 • razpoznavanje obrazne mimike
 • detekcija in lokalizacija obrazov
 • govorne tehnologije
 • umetna inteligenca
 • globoko učenje

Članstva


Nedavne organizacijske aktivnosti


Delovne izkušnje

 • 2017 – danes: Izredni profesor, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 2013 –  2017: Raziskovalec, asistent, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 2012 – 2013: Vodja podoktorskega projekta, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 2010 – 2013: Asistent, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • 2010 – 2011: Razvijalec programske opreme – Alpineon d.o.o., Slovenija
 • 2006 – 2010: Mladi raziskovalec – LUKS, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Kratek življenjepis

Vitomir Štruc je doktoriral leta 2010 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Po zaključenem doktorskem študiju se je kot razvijalec programske opreme zaposlil v visoko tehnološkem podjetju Alpineon d.o.o., kjer se je ukvarjal z razvojem biometričnih tehnologij. Leta 2011 je Vitomir prevzel vodenje podoktorskega projekta BAMBI: Biometrično razpoznavanje obrazov v ambientalnih inteligentnih okoljih. Po uspešnem zaključku projekta avgusta 2013, je zasedel raziskovalno delovno mesto na fakulteti, v okviru katerega je sodeloval na dveh EU FP7 projektih.

Dr. Štruc je več let vodil vaje pri različnih predmetih, ki so se izvajale v okviru laboratorija za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko (LUKS) na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Trenutno predava naslednje predmete: Analiza Signalov, Signali, Govorne in slikovne tehnologije, Seminar iz biometričnih sistemov, Jezikovne in spletne tehnologije. Raziskovalno se ukvarja s področjem razpoznavanja vzorcev, biometrije, razpoznavanja obrazov, razpoznavanja emocij, analize in obdelave signalov, strojnega učenja, računalniškega vida, obdelave in analize slik ter drugimi sorodnimi področji. V okviru svojega raziskovalnega dela je kot avtor ali so-avtor objavil že več kot 100 člankov z različnih področij njegovega delovanja.

Vitomir je aktivni recenzent za najuglednejše mednarodne revije s področja njegovega delovanja kot so: IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Pattern Recognition, Informatica, in aktivno sodeluje v organizacijskih odborih različnih mednarodnih konferenc in srečanj.

Dr. Štruc je deloval kot Area Chair za WACV 2018, ICPR 2018 in WACV 2019.

Dr. Štruc je član uredniškega odbora revije IET Biometrics (2016 – danes), IET Computer Vision (2018 – danes), Signal Processing (2018-danes), IEEE Biometrics Compendium. Deloval je kot gostujoči urednik posebne številke Image and Vision Computing z naslovom “Best of FG 2015”, in je trenutno aktiven kot gostujoči urednik posebne številke Image and Vision Computing z naslovom “Biometrics in the Wild” in gostujoči urednik posebne številke IET Biometrics z naslovom “Unconstrained Ear Recognition”.