Domov

word_cloudSloLaboratorij za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko (LUKS) je del Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani. V Laboratoriju se izvaja tako pedagoško kot tudi raziskovalno delo. V okviru pedagoškega dela se v LUKS-u izvajajo naslednji predmeti: razpoznavanje vzorcev, obdelava signalov, analiza signalov, govorne in slikovne tehnologije, inteligentni sistemi v avtomatiki, signali, informacija in kodi, seminar iz biometričnih sistemov, naključni procesi in signali in jezikovne in spletne tehnologije. Člani laboratorija so raziskovalno dejavni na področjih, povezanih s vsebino naštetih predmetov, s čimer zagotavljajo aktualnost predavanih vsebin.

Raziskovalno delo laboratorija je usmerjeno predvsem v dva področja: govorne in slikovne tehnologije. V okviru dela na govornih tehnologijah se člani laboratorija posvečajo problemom kot je samodejno razpoznavanje (slovenskega) govora, sintetiziranje (slovenskega, emocionalno obarvanega) govora, razpoznavanje govorcev, izgradnji sistemov za dialog, prostorsko lokalizacijo na podlagi akustičnih signalov, komunikaciji človek-stroj, ipd. Na področju slikovnih tehnologij je pozornost članov laboratorija usmerjena predvsem na področje biometričnih sistemov (razpoznavanje obrazov, odtisov dlani, prstnih odtisov, itd.), kjer aktivno sodelujejo s tujimi univerzami, organizirajo odmevne mednarodne konference in delavnice ter s svojim raziskovalnim delom prispevajo k razvoju področja.

 

NOVICE