Najboljši članek v sekciji razpoznavanje vzorcev na ERK 2016

Sodelavci laboratorija so prijeli nagrado za najboljši članek na sekciji Razpoznavanje Vzorcev v okviru ERK 2016. Vsak članek sekcije so pregledali vsaj 4 recenzetni, članek avtorjev Janez Križaj, Simon Dobrišek, France Mihelič in Vitomir Štruc pa je med vsemi članki sekcije prejel najvišje ocene. Čestitke avtorjem!

Janez Križaj, Simon Dobrišek, France Mihelič, Vitomir Štruc (2016): Facial Landmark Localization from 3D Images. V: Proceedings of the Electrotechnical and Computer Science Conference (ERK), Portorož, Slovenia, 2016.