Najboljši članek v sekciji razpoznavanje vzorcev na ERK 2016

Sodelavci laboratorija so prijeli nagrado za najboljši članek na sekciji Razpoznavanje Vzorcev v okviru ERK 2016. Vsak članek sekcije so pregledali vsaj 4 recenzetni, članek avtorjev Janez Križaj, Simon Dobrišek, France Mihelič in Vitomir Štruc pa je med vsemi članki sekcije prejel najvišje ocene. Čestitke avtorjem!

Janez Križaj, Simon Dobrišek, France Mihelič, Vitomir Štruc: Facial Landmark Localization from 3D Images. In: Proceedings of the Electrotechnical and Computer Science Conference (ERK), Portorož, Slovenia, 2016.