Raziskave

Tukaj najdete informacije v povezavi z raziskovalno dejavnostjo laboratorija. Za več informacij na posamezno temo, prosim sledite ustreznim povezavam.


Objaveobjave

Tukaj lahko najdete seznam objav/publikacij sodelave laboratorija. Poleg seznama so na voljo tudi PDF-ji prispevkov.

 

Za več informacij sledite naslednji povezavi.

 


ViriViri

Tukaj lahko najdete koristne viri, ki so bili ustvarjeni tekom našega raziskovalnega dela. Viri vključujejo programsko opremo, kot sta Matlab zbirki orodij za razpoznavanje obrazov (zbirka INFace in PhD zbirka za razpoznavanje obrazov), različne demonstracije, priročnike ter drugo. Večina virov je na voljo tudi z drugih repozitorijev, vsekakor pa za najnovejše različice obiščite tudi našo stran.

Za več informacij sledite naslednji povezavi.


projektiProjekti

Tukaj lahko najdete informacije o projketnih, na katerih sodelujejo sodelavci laboratorija. Na vojo je seznam aktulanihin tudi preteklih projektov.

 

 

Za več informacij sledite naslednji povezavi.