Palmprint recognition using the trace transform

Vitomir Štruc, Nikola Pavešić: Palmprint recognition using the trace transform. In: Proceedings of the national conference ROSUS'08, pp. 41-48, Maribor, Slovenia, 2008.

Abstract

Biometrija je znanstvena veda o metodah razpoznavanja ljudi na podlagi njihovih fizioloških in/ali vedenjskih značilnosti. Sistemi, ki uporabljajo te metode, služijo kot varnostni mehanizmi za omejevanje dostopa do določenih prostorov, zgradb ali storitev ter kot pomoč pri kriminalističnih preiskavah. V članku predstavljamo primer biometričnega sistema, ki preveri identiteto uporabnika na podlagi slike njegove dlani. Sistem temelji na novem, hibridnem postopku izpeljave značilk, ki na slikovnem področju dlani najprej izvede Kadyrov-Petrouvo transformacijo, transformirane slike pa s postopkom linearne diskriminantne analize v nadaljevanju pretvori v kompaktne vektorje značilk. Uspešnost razpoznavanja s predlaganim sistemom smo preizkusili na obsežni podatkovni zbirki, kjer smo dosegli zadovoljive rezultate.

BibTeX (Download)

@inproceedings{rosus08,
title = {Palmprint recognition using the trace transform},
author = {Vitomir \v{S}truc and Nikola Pave\v{s}i\'{c}},
url = {http://luks.fe.uni-lj.si/nluks/wp-content/uploads/2016/09/ROSUS.pdf},
year  = {2008},
date = {2008-03-01},
booktitle = {Proceedings of the national conference ROSUS'08},
pages = {41-48},
address = {Maribor, Slovenia},
abstract = {Biometrija je znanstvena veda o metodah razpoznavanja ljudi na podlagi njihovih fiziolo\v{s}kih in/ali vedenjskih zna\v{c}ilnosti. Sistemi, ki uporabljajo te metode, slu\v{z}ijo kot varnostni mehanizmi za omejevanje dostopa do dolo\v{c}enih prostorov, zgradb ali storitev ter kot pomo\v{c} pri kriminalisti\v{c}nih preiskavah. V \v{c}lanku predstavljamo primer biometri\v{c}nega sistema, ki preveri identiteto uporabnika na podlagi slike njegove dlani. Sistem temelji na novem, hibridnem postopku izpeljave zna\v{c}ilk, ki na slikovnem podro\v{c}ju dlani najprej izvede Kadyrov-Petrouvo transformacijo, transformirane slike pa s postopkom linearne diskriminantne analize v nadaljevanju pretvori v kompaktne vektorje zna\v{c}ilk. Uspe\v{s}nost razpoznavanja s predlaganim sistemom smo preizkusili na obse\v{z}ni podatkovni zbirki, kjer smo dosegli zadovoljive rezultate.},
keywords = {biometrics, palmprints, trace transform},
pubstate = {published},
tppubtype = {inproceedings}
}