Vpliv registracije obraznih področij na učinkovitost samodejnega razpoznavanja obrazov: študija z OpenBR

Sebastjan Fabijan, Vitomir Štruc: Vpliv registracije obraznih področij na učinkovitost samodejnega razpoznavanja obrazov: študija z OpenBR. In: Proceedings of the Electrotechnical and Computer Science Conference (ERK), 2016.

Abstract

Razpoznavanje obrazov je v zadnjih letih postalo eno najuspešnejših področij samodejne, računalniško podprte analize slik, ki se lahko pohvali z različnimi primeri upor-abe v praksi. Enega ključnih korakav za uspešno razpoznavanje predstavlja poravnava obrazov na slikah. S poravnavo poskušamo zagotoviti neodvisnost razpozn-av-an-ja od sprememb zornih kotov pri zajemu slike, ki v slikovne podatke vnašajo visoko stopnjo variabilnosti. V prispevku predstavimo tri postopke poravnavanja obrazov (iz literature) in proučimo njihov vpliv na uspešnost razpoznavanja s postopki, udejanjenimi v odprtokodnem programskem ogrodju Open Source Biometric Recognition (OpenBR). Vse poizkuse izvedemo na podatkovni zbirki Labeled Faces in the Wild (LFW).

BibTeX (Download)

@inproceedings{ERK2016_Seba,
title = {Vpliv registracije obraznih podro\v{c}ij na u\v{c}inkovitost samodejnega razpoznavanja obrazov: \v{s}tudija z OpenBR},
author = {Sebastjan Fabijan and Vitomir \v{S}truc},
url = {http://luks.fe.uni-lj.si/nluks/wp-content/uploads/2016/09/erk_2016_08_22.pdf},
year  = {2016},
date = {2016-09-20},
booktitle = {Proceedings of the Electrotechnical and Computer Science Conference (ERK)},
abstract = {Razpoznavanje obrazov je  v zadnjih letih postalo eno najuspe\v{s}nej\v{s}ih podro\v{c}ij samodejne, ra\v{c}unalni\v{s}ko podprte analize slik, ki se lahko pohvali z razli\v{c}nimi primeri upor-abe v praksi. Enega klju\v{c}nih korakav za uspe\v{s}no  razpoznavanje predstavlja poravnava obrazov na slikah. S poravnavo posku\v{s}amo zagotoviti neodvisnost razpozn-av-an-ja od sprememb zornih kotov pri zajemu slike, ki v slikovne podatke vna\v{s}ajo visoko stopnjo variabilnosti. V prispevku predstavimo tri postopke poravnavanja obrazov (iz literature) in prou\v{c}imo njihov vpliv na uspe\v{s}nost razpoznavanja s postopki, udejanjenimi v odprtokodnem programskem ogrodju Open Source Biometric Recognition (OpenBR). Vse poizkuse izvedemo na podatkovni zbirki Labeled Faces in the Wild (LFW).},
keywords = {4SF, biometrics, face alignment, face recognition, LFW, OpenBR, performance evaluation},
pubstate = {published},
tppubtype = {inproceedings}
}