Magistrske in diplomske naloge

Študentom so na voljo različne teme magistrskih in diplomskih nalog s področja razpoznavanja vzorcev , računalniškega vida, biometrije, govornih tehnologij, obdelave signalov in drugih sorodnih področij. Študentje lahko seveda predlagajo tudi lastne teme. Vlujdno vabljeni k informativnem pogovoru – kontaktne informacije najdete tukaj.


Magisteriji

 • Računalniška analiza obrazov (kontakt: Vitomir Štruc)
 • Samodejno razpoznavanje starosti oseb [kratka predstavitev]
 • Razpoznavanje in kategorizacija oseb na podlagi barve kože [kratka predstavitev]
 • Razpoznavanje spola na podlagi slik obrazov
 • Lokalizacija obraznih točk preko širokega razpona zornih kotov
 • Razpoznavanje obrazov preko daljših časovnih obdobij
 • Razpoznavanje sorodstvenih razmerij iz slik obrazov
 • Slikovne tehnologije in jezik (kontakt: Vitomir Štruc)
 • Računalniško-podprto opisovanje vsebine slik
 • Iskanje po več-modalnih zbirkah na podlagi videa in tekstovnih oznak
 • Sintetiziranje slikovnih podatkov na podlagi tekstovnih opisov
 • Samodejno opisovanje filmov na podalgi vizualne informacije
 • Biometrija (kontakt: Vitomir Štruc)
 • Hkratna segmentacija in razpoznavanje šarenic z globokimi omrežji
 • Samodejna detekcija ušes preko različnih zornih kotov
 • Razpoznavanje ušes za forenzične aplikacije
 • Super-resolucija za izboljšanje kvalitete biometričnih podatkov iz nadzornih kamer
 • Razpoznavanje sorodstvenih razmerij iz biometričnih podatkov
 • Globoko učenje – deep learning (kontakt: Vitomir Štruc)
 • Razne teme
 • Razpoznavanje govora (kontakt: Simon Dobrišek)
 • Razvoj Sphinx modula za robustno detekcijo govora
 • Akustična prostorska lokalizacija govorca za robustno samodejno razpoznavanje govornih ukazov
 • Prilagoditev grafemsko-fonemskega pretvornika za samodejni razpoznavalnik tekočega slovenskega govora
 • Jezikovno modeliranje neslovarskih besed za samodejni razpoznavalnik tekočega slovenskega govora
 • Pridobivanje in analiza slovarja besed iz zbirke besedil
 • Biometrično razpoznavanje govorcev (kontakt: Simon Dobrišek)
 • Pridobivanje in analiza govorne zbirke za razvoj razpoznavalnika govorca v ambientalnem inteligentnem okolja
 • Izgradnja robustnega razpoznavalnika govorca v ambientalnem inteligentnem okolju
 • Akustična prostorska lokalizacija govorca za robustno samodejno razpoznavanje govorca v ambientalnem inteligentnem okolju
 • Razpoznavanje varnostno sumljivih zvokov (kontakt: Simon Dobrišek)
 • Pridobivanje in analiza zvočne zbirke varnostno sumljivih zvokov
 • Akustična prostorska lokalizacija izvorov varnostno sumljivih zvokov
 • Izgradnja akustičnega razpoznavalnika kričanja in klicev na pomoč
 • Izgradnja akustičnega razpoznavalnika varnostno sumljivih zvokov
 • Usmerjanje motoriziranih kamer v smeri razpoznanih
  varnostno sumljivih zvokov
 • Sinteza slovenskega govora  (kontakt: France Mihelič)
 • Algoritmi samodejne poravnave prepisov na primerih slovenskih govornih podatkovnih zbirk
 • Samodejno iskanje napak v prepisih govornega signala s pomočjo zbirk slovenskega govora
 • Preizkus vplivov nastavljivih parametrov pri sintetizatorjih slovenskega govora, grajenih s pomočjo prikritih Markovovih modelov

Diplome

 • Biometrično razpoznavanje obrazov (kontakt: Vitomir Štruc)
 • Izgradnja razpoznavalnika oseb na podlagi slik obrazov
 • Izgradnja razpoznavalnika oseb na podlagi 3D slik obrazov
 • Analiza postopkov za detekcijo in lokalizacijo obraznih področij v sliki
 • Analiza modelov staranja za povečanje učinkovitosti razpoznavanja obrazov
 • Izgradnja demo aplikacije za »zlivanje« obrazov
 • Biometrično razpoznavanje šarenice (kontakt: Vitomir Štruc)
 • Udejanjenje modula za segmentacijo področja zanimanja v biometričnih sistemih za razpoznavanje šarenice
 • Analiza postopkov pred-obdelave na uspešnost razpoznavanja šarenice
 • Razpoznavanje šarenice z globokimi omrežji
 • Razpoznavanje oseb na podlagi dlani, geometrije roke ali geometrije prstov (kontakt: Vitomir Štruc)
 • Izgradnja razpoznavalnika oseb na podlagi dlani, geometrije roke ali geometrije prstov
 • Lokalizacija področja zanimanja v sistemih za razpoznavanje dlani, geometrije roke ali geometrije prstov
 • Brez-kontaktno razpoznavanje dlani, geometrije roke ali geometrije prstov
 • Uporaba 3D informacije v sistemih za razpoznavanje dlani
 • Analiza vpliva visoko-propustnih filtrov na učinkovitost razpoznavanja dlani
 • Biometrično razpoznavanje oseb na podlagi ožilja roke (kontakt: Vitomir Štruc)
 • Izgradnja razpoznavalnika oseb na podlagi ožilja roke
 • Različne primerjalne analize
 • De-identifikacija multi-medijskih vsebin (kontakt: Vitomir Štruc)
 • De-identifikacija na podlagi biometričnih identifikatorjev
 • De-identifikacija na podlagi mehkih biometričnih identifikatorjev
 • De-identifikacija drugih identifikatorjev
 • Razpoznavanje govora (kontakt: Simon Dobrišek)
 • Razvoj Sphinx modula za robustno detekcijo govora
 • Akustična prostorska lokalizacija govorca za robustno samodejno razpoznavanje govornih ukazov
 • Prilagoditev grafemsko-fonemskega pretvornika za samodejni razpoznavalnik tekočega slovenskega govora
 • Jezikovno modeliranje neslovarskih besed za samodejni razpoznavalnik tekočega slovenskega govora
 • Pridobivanje in analiza slovarja besed iz zbirke besedil
 • Biometrično razpoznavanje govorcev (kontakt: Simon Dobrišek)
 • Pridobivanje in analiza govorne zbirke za razvoj razpoznavalnika govorca v ambientalnem inteligentnem okolja
 • Izgradnja robustnega razpoznavalnika govorca v ambientalnem inteligentnem okolju
 • Akustična prostorska lokalizacija govorca za robustno samodejno razpoznavanje govorca v ambientalnem inteligentnem okolju
 • Razpoznavanje varnostno sumljivih zvokov (kontakt: Simon Dobrišek)
 • Pridobivanje in analiza zvočne zbirke varnostno sumljivih zvokov
 • Akustična prostorska lokalizacija izvorov varnostno sumljivih zvokov
 • Izgradnja akustičnega razpoznavalnika kričanja in klicev na pomoč
 • Izgradnja akustičnega razpoznavalnika varnostno sumljivih zvokov
 • Usmerjanje motoriziranih kamer v smeri razpoznanih
  varnostno sumljivih zvokov
 • Sinteza slovenskega govora  (kontakt: France Mihelič)
 • Algoritmi samodejne poravnave prepisov na primerih slovenskih govornih podatkovnih zbirk
 • Samodejno iskanje napak v prepisih govornega signala s pomočjo zbirk slovenskega govora
 • Preizkus vplivov nastavljivih parametrov pri sintetizatorjih slovenskega govora, grajenih s pomočjo prikritih Markovovih modelov