Govorne in slikovne tehnologije

Študij: Elektrotehnika, UN 1 stopnja

Smer: Elektronika / Multimedija

Izvajanje: 3-2

Semester: poletni

Kreditne točke: 6 točk

Predavatelj: izr. prof. dr. Vitomir Štruc

Asistent: as. Klemen Grm


Cilji predmeta

Predavanja obsegajo osnove govornih in slikovnih tehnologij. V prvem delu semestra pozornost namenjamo predvsem govornim tehnologijam, v drugem slikovnim.

Vsebina

 • GOVORNE TEHNOLOGIJE:
 • Predstavitev področja govornih tehnologij
 • Govor splošno
 • Obdelava govornega signala
 • Razpoznavanje govora
 • Sinteza govora
 • Dialog

 

 • SLIKOVNE TEHNOLOGIJE:
 • Uvod v slikovne tehnologije
 • Obdelava slik
 • Morfološke operacije
 • Gradientni operatorji
 • Hough-ova transformacija
 • RANSAC
 • Področja uporabe
 • Lokalni deskriptorji (SIFT, SURF)
 • Detekcija objektov (Viola-Jones)
 • Razpoznavanje objektov
 • Segmentacija, rojenje

Literatura

 • Mihelič, F., Žibert, J., Hajdinjak, M. Štruc, V., Skripta za predmet Govorne in slikovne tehnologije, e-literatura, 2012.
 • Mihelič, F., Signali, Založba FE in FRI, 2006
F. Mihelič, Signali (učbenik v e-obliki), Založba FE, 2014

V študijskem letu 2014/2015 smo izdali dopolnjeno različico učbenika pri predmetu Signali in jo ponudili študentom v obliki e-učbenika. Učbenik je na tem mestu na voljo za prenos.

E-učilnica

Več informacij o predmetu najdete v e-učilnici.