Inteligentni sistemi v avtomatiki

Študij: Aplikativna elektrotehnika

Smer: Avtomatika

Letnik: III letnik

Kreditne točke: 6 točk

Predavatelj: izr. prof. dr. Simon Dobrišek

Asistent: doc. dr. Vitomir Štruc


Opis predmeta

Študentje se v okviru predmeta seznanijo z osnovnimi načeli in gradniki “inteligentnih” sistemov v avtomatiki: strojnim vidom, razpoznavanjem in sintezo govora ter sodobnimi načini komunikacije človek-stroj. Predmet se izvaja po sistemu 3-3.

Vsebina

Vsebina predmeta se predstavi tekom predavanj, ki so razdeljena v naslednje vsebinske sklope:

 • Uvod v razpoznavanje vzorcev in umetno inteligenco: osnovni pojmi in izrazoslovje.
 • Metode obdelave in razpoznavanja vidnih vzorcev: zajem vidnih vzorcev, razčlenjevanje slik na enovita področja, značilke oblike in sestave površine področij, samodejno učenje in razpoznavanje predmetov.
 • Sistem “kamera – robotska roka”: umerjanje sistema, določanje lege in usmerjenosti predmetov v ravnini.
 • Metode obdelave in razpoznavanja slušnih vzorcev: zajem slušnih vzorcev, razčlenjevanje govornega signala, računanje energije in koeficientov kepstra izsekov signala, opis dinamike signala, samodejno učenje in razpoznavanje ločeno izgovorjenih besed.
 • Tvorjenje umetnega govora: akustično modeliranje govora, osnovne metode tvorjenja umetnega govornega signala, samodejno učenje sintetizatorja govora iz posnetkov naravnega govora.
 • Govorna komunikacija človek – stroj: gradniki sistemov za govorno komunikacijo med človekom in strojem, razpoznavalnik govora, sintetizator govora, sistem za vodenje dialoga.

Literatura

 • N. Pavešić: Razpoznavanje vzorcev (3. izdaja), Založba FE in FRI, 2012.
 • R. C. Gonzalez, R. E. Woods, S. L. Eddins: Digital Image Processing Using MATLAB, Prentice Hall, 2003.
 • J. C. Russ: The Image Processing Handbook (5. izdaja), CRC, 2006.
 • X. Huang, A. Acero, H.W. Hon: Spoken Language Processing: A Guide to Theory, Algorithm and System Development, Prentice Hall, 2001.
 • M. Tatham, K. Morton: Developments in Speech Synthesis, Wiley, 2005.

E-učilnica

Več informacij o predmetu najdete v e-učilnici.