Izpiti

Izpiti

Izpit pri predmetu JST opravljate pri nosilcu predmeta, prof. dr. France Miheliču. Pogoj za pristop k ustnemu izpitu so uspešno opravljene obveznosti pri laboratorijskem delu predmeta. Ustni izpit predstavlja krajši zagovor, ki bo izveden v zadnjem terminu predavanj oz. vaj skupaj s predstavitvijo seminarskih nalog.

Režim ocenjevanja

Ocena pri predmetu JST je odvisna od števila točk, ki jih študentje zbirajo na račun treh postavk:

  • uspešnosti opravljanja laboratorijskih vaj,
  • seminarja na temo jezikovnih in spletnih tehnologij, in
  • predstavitve seminarja ter zaključnega zagovora.

Število točk, ki jih lahko študentje zberejo na podlagi posamezne postavke je predstavljeno v naslednji tabeli:

Točke Skupaj
Laboratorijske vaje 5 x 10 50
Seminar 1 x 30 30
Predstavitev in zagovor 1 x 20 20

Ocena pri predmetu se določi na podlagi zbranih točk:

Zbrano število točk Ocena
0-19 Ni frekvence
20-49 Negativna ocena
50-59 6
60-69 7
70-79 8
80-89 9
90-100 10

Izpitni roki

Ustni izpit opravljate pri nosilcu predmeta, prof. dr. France Miheliču, v obliki zaključnega zagovora.

Pogoj za opravljanje ustnega izpita so uspešno opravljene obveznosti pri laboratorijskem delu predmetu.

Ocenjevanje

Stanje zbranih točk v šolskem letu 201X/201X lahko preverite tukaj. Točke se zbirajo v okviru laboratorijskih vaj in odražajo uspešnost opravljenih nalog.