Predavanja

Predavanja

Na tem mestu so povzete vsebine predavanj predmeta. Stran bomo posodabljali tekom študijskega leta. V nadaljevanju so predstavljene okvirne vsebine načrtovanih predavanj in ne odražajo nujno dejanskega vrstnega reda.

Načrtovane vsebine predavanj

 • Uvod:
  • Oris področja
  • Delovanje in predstavitev podatkov v računalniku
 • Govorne tehnologije:
  • osnovni pojmi
  • področje uporabe
  • govorni signal in njegove predstavitve
  • sinteza govora
  • razpoznavanje govora
 • Korpusno jezikoslovje :
  • govorni in besedilni korpusi
  • uporaba jezikovnih korpusov
  • jezikovno modeliranje
  • prevajanje – razpoznavanje govora?
  • korpusna orodja
 • Spletne tehnologije:
  • pregled področja in obstoječih tehnologij
  • pomembnejši standardi
  • osnove html+css
  • zgradba spletnih strani
  • druge spletne tehnologije