Vaje

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje se izvajajo pod vodstvom doc. dr. Vitomir Štruca. Namenjene so spoznavanju osnov jezikovnih in spletnih tehnologij preko praktičnih primerov.

Izvajanje

Na tem mestu bodo objavljeni okvirni termini za laboratorijske vaje.

Vsebina

V okviru razpoložljivih terminov bomo izvedli 5 vsebinskih laboratorijskih vaj. Šesti termin bo namenjen definiranju problema seminarske naloge in sedmi predstavitvi seminarjev ter zagovoru pri profesorju. Laboratorijske vaje bodo sledile vsebini predavanj in ne bodo nujno izvedene v zaporedju kot je predstavljeno spodaj.

Potek vaj

Vaje so tipično sestavljene iz dveh delov. V prvem delu skupaj na kratko preletimo teorijo, potrebno za razumevanje vsebine vaj, podamo navodila in skupaj z asistentom rešimo nekaj ilustrativnih primerov. V drugem delu študentje poskusijo aplicirati pridobljeno znanje na lastne probleme. Ker se uspešnost izvedbe drugega dela točkuje, naj študentje prihajajo na vaje pripravljeni.

Poročila

Poročila za opravljene vaje je potrebno oddati najkasneje en teden po izvedeni vaji (osebno ali preko e-pošte). Ocenjevanje poročila se izvede v roku enega tedna po oddaji poročila.

Pri pripravi poročila naj bodo študentje pozorni, da pri vsaki nalogi:

  • predstavijo problem, ki ga bodo reševali,
  • opišejo namen naloge,
  • navedejo postopek reševanja nalog,
  • predstavijo in ustrezno komentirajo rezultate, in
  • podajo zaključke in ugotovitve.