Vprašanja

Vprašanja

Za vsa morebitna vprašanja v zvezo s predmetom sta vam na voljo asistent doc. dr. Vitomir Štruc in profesor prof. dr. France Mihelič. Kontaktatirajte ju lahko preko elektronske pošte ali se oglasite v laboratoriju ob govorilnih urah.

FAQ

Zaradi prekrivanja urnikov/zdravstvenih razlogov/službenih obveznosti ne bom uspel/uspela obiskovati vaj. Kako lahko opravim študijske obveznosti?

Zaželeno je, da se študentje redno udeležujejo pradavanj in vaj. Ko to zaradi opravičljivih razlogov ni mogoče, lahko študentje študijske obveznosti opravijo tudi z dvema seminarjema. Prvi seminar obsega vsebino vaj, ki jih preostali študentje opravljajo na fakulteti, drugi je enak seminarju, ki ga opravljajo tudi študentje, ki vaje obiskujejo. Vsebino in obseg seminarjev definira asistent.

Zaradi prirejenega načina dela, ki odstopa od predvidenega načrta dela, je najvišje možno število točk za vskega od seminarjev enako 35. Skupaj s predstavitvijo seminarjev in zagovorom, ki lahko prineseta največ 20 dodatnih točk, je najvišje število točk, ki ga študentje lahko zaberejo ob takšnem načinu dela, 90.