Signali

Študij: Elektrotehnika, UN 1 stopnja

Smer: Avtomatika

Izvajanje: 3-2

Semester: 5

Kreditne točke: 6 točk

Predavatelj: izr. prof. dr. Vitomir Štruc


Cilji predmeta

Predstavitve, lastnosti in razvrščanje signalov, predstavljenih kot splošne kompleksne deterministične ali naključne funkcije časa ali frekvence.

Vsebina

Vsebina predmeta se predstavi tekom predavanj, ki so razdeljena v naslednje vsebinske sklope:

  • Vrste signalov. Zapis signalov s temeljnimi funkcijami. Signalni vektorski prostor. Frekvenčne in časovne transformacije determinističnih periodičnih in neperiodičnih signalov. Naključne funkcije in njihov zapis. Korelacija, kovarianca in stacionarnost naključnih signalov. Časovno in vzorčno povprečje. Ergodizem. Spektralna predstavitev naključnih signalov. Poissonovi naključni procesi. Uporaba korelacije in konvolucije. Modulacija. Vzorčenje. Diskretna Fourierjeva transformacija. Digitalni filtri.

Literatura

  • Mihelič, F., Signali, Založba FE in FRI, 2006
  • Mihelič, F., Gyergyek, L., Ebenšpanger, T., Signali – Priročnik z zbirko rešenih nalog, 3 izdaja, Založba FE in FRI Ljubljana, 2009
  • Štruc, V., Dobrišek, S., Laboratorijske vaje pri predmetu Signali – zbirka nalog, e-gradivo, Ljubljana, 2015
F. Mihelič, Signali (učbenik v e-obliki), Založba FE, 2014

V študijskem letu 2014/2015 smo izdali dopolnjeno različico učbenika pri predmetu Signali in jo ponudili študentom v obliki e-učbenika. Učbenik je na tem mestu na voljo za prenos.

E-učilnica

Več informacij o predmetu najdete v e-učilnici.