Študentski projekti

Vabimo študente, ki jih zanima delo na študentskih raziskovalnih projektih, implementacija novih algoritmov ali preizkušanje inovativnih idej, povezanih z področjem govornih tehnologij, računalniškim vidom ali razpoznavanjem vzorcem, da se oglasijo v našem laboratoriju.

Teme, ki so trenutno najbolj aktualne, obsegajo:

  • razvoj algoritmov za ocenjevanje starosti uporabnikov na podlagi slikovnih podatkov,
  • razvoj postopkov za razvrščanje tipov barve kože oseb na podlagi slikovnih podatkov,
  • razvoj podatkovnih zbirk in postopkov za lokalizacijo zvočnih virov v prostoru,
  • ocenjevanje starosti uporabnikov iz zvočnih posnetkov,
  • sinteza govora z globokimi omrežji.

 

Nekaj primerov projektov, ki so jih študenti izvedli v okviru dela pri različnih predmetih, katerih nosilci so člani laboratorija LUKS je prikazanih spodaj.


Razvoj vmesnika za biometrično prijavo v informacijske storitve z odprtokodnimi orodji

 

Projekt: Diplomsko delo, 2016

Program: Visokošolski strokovni študij, Aplikativna elektrotehnika, 1. bolonjska stopnja

Avtor: Sebastjan Fabijan, mentor: Vitomir Štruc

Kratek opis: Cilj tega projekta je bil razvoj biometrične aplikacije za prijavo v informacijske storitve z odprtokodnimi orodji kot sta OpenCV ali OpenBR. Učinkovitost razvite aplikacije je bila preverjena na 10 različnih zbirkah obrazov, robust na poravnavo vhodnih slik pa je bila preizkušena s pomočjo 3 različnh metod poravnave slik. Del diplomskega dela je bil objavljen v:

Sebastjan Fabijan; Vitomir Štruc

Vpliv registracije obraznih področij na učinkovitost samodejnega razpoznavanja obrazov: študija z OpenBR Inproceedings

In: Proceedings of the Electrotechnical and Computer Science Conference (ERK), 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Učenje podobnosti v globokih nevronskih omrežjih za razpoznavanje obrazov

 

mreza

Predmet: Razpoznavanje vzorcev

Program: Magisterski program 2. bolonjske stopnje, Elektrotehnika

Avtor: Žiga Stržinar, mentor: Vitomir Štruc

Kratek opis: Cilj projekta je bil preizkusiti različne pristope za učenje podobnosti v sistmeih za razpoznavanje obrazov z globokimi nevronskimi omrežji. Preizkušeni so bili različni regresijski modeli (SVM, regresija z metodo najmanjših kvadratov, logistična regresija, naključni gozdovi, odločitve drevesa) in globoko omrežje z arhitekturo povzeto po omrežju AlexNet.

Objava:

Žiga Stržinar; Klemen Grm; Vitomir Štruc

Učenje podobnosti v globokih nevronskih omrežjih za razpoznavanje obrazov Inproceedings

In: Proceedings of the Electrotechnical and Computer Science Conference (ERK), Portorož, Slovenia, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Razvoj sistema strojnega vida za preverjanje kakovosti zvarov

 

Projekt: Diplomsko delo, 2016

Program: Visokošolski strokovni študij, Aplikativna elektrotehnika, 1. bolonjska stopnja

Avtor: Primož Žufič, mentor: Vitomir Štruc

Kratek opis: Cilj tega projekta je bil razviti sistem strojnega vida za kontrolo kakovosti zvarov. Kot del projekta je bil razvit celotni sistem skupaj s sestavom za osvetlevanje in zajem slike, strojnimi komponentami in programsko opremo.


Detekcija značilnih točk obraza s korelacijskimi filtri

 

Kratek opis:Cilj tega projekta (2011) je bil razviti nov postopek za detekcijo značilnih točk obraza z razširitvijo ASEF korelacijskih filtorv. Video prikazuje delovanje in robustnost razvite rešitve.


Prilagajanje velikosti pisave v spletnih brskalnikih na podlagi detekcije očal

 

Predmet: Komunikacija človek-stroj

Program: Pred-bolonjski program Elektrotehnike

Kratek opis: Cilj projekta je bil razviti razpoznavalnik, ki na prepozna ali uporabnik nosi očala ali ne ter na podlagi rezultata razpoznavanja prilagodi velikost pisave v brskalniku. Video prikazuje kako se prilagodi velikost pisave v brsklaniku, če razpoznavalnik zazna uporabnika z očali.