prof. dr.
Nikola Pavešić,
univ. dipl. inž. el.

Znanstveni opis
(SICRIS)
Bibliografija
(COBISS)Predavatelji

Asistenti
Raziskovalci

Strokovni sodelavci
Nekdanji sodelavci


 

LUKS > Osebje > Nikola Pavešić

 


/

Nikola Pavešić

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000, Ljubljana
Slovenijatel: 01 4768 315
fax: 01 4768 316
e-pošta:

url: http://luks.fe.uni-lj.si/

govorilne ure:vsaka sreda ob 14:15

Obvestilo: V sredo 26. 03. 2014
govorilnih ur in ustnih izpitov ne bo.

 


Nikola Pavešić je bil rojen 7. decembra 1946. leta na Reki. Leta 1965 je maturiral na naravoslovno-matematičnem oddelku II. Gimnazije na Reki. Leta 1965 se je vpisal na Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Na oddelku za elektroniko je diplomiral 20. maja 1970. Na isti fakulteti je vpisal tudi magistrski študij in ga v aprilu 1973. leta zaključil z magistrskim delom: "Razpoznavanje tipkanih črk z uporabo dvodimenzionalnih prilagojenih filtrov". Za magistrsko delo je leta 1974 prejel nagrado "Mario Osana". V juniju 1976 je obranil doktorsko disertacijo z naslovom: "Kodiranje informacij za razpoznavalne sisteme" in dosegel stopnjo doktorja elektrotehniških znanosti. Za to delo je prejel leta 1976 nagrado "Vratislava Bedjaniča".
Leta 1982 je prejel skupinsko nagrado Sklada Borisa Kidriča za delo "Mikroprocesorski analizator EKG signalov", leta 1996 Vidmarjevo nagrado za pedagoško delo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in leta 2006 priznanje Zlati znak Univerze v Mariboru.

Marca leta 1970 se je redno zaposlil na Fakulteti za elektrotehniko, kjer je danes redni profesor in predstojnik Laboratorija za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko.

Področje njegovega znanstveno raziskovalnega dela zajema predvsem razpoznavanje vzorcev, obdelavo slik, razpoznavanje in razumevanje govora in teorijo o informacijah. Iz teh področij je kot avtor ali soavtor objavil več kot 150 člankov in referatov ter 4 knjige.

Dr. Nikola Pavešić je član: The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Elektrotehniške zveze Slovenije (zaslužni član), Slovenskega društva za razpoznavanje vzorcev (prvi predsednik) in Slovenskega društva za medicinsko in biološko tehniko. Član je tudi več uredniških odborov tehniških časopisov.

 

 

Zadnja sprememba: 19.03.2014
 
Laboratory of Artificial Perception, Systems and Cybernetics, Email staff[.at.]luks[.dot.]fe[.dot.]uni-lj[.dot.]si