izr. prof. dr.
Simon Dobrišek
,
univ. dipl. inž. el.

Znanstveni opis
(SICRIS)
Izbrane objave
(PDF-ji*)

Bibliografija
(COBISS)Predavatelji

Asistenti
Raziskovalci

Strokovni sodelavci
Nekdanji sodelavci


 

LUKS > Osebje > Simon Dobrišek

 


/

Simon Dobrišek

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000, Ljubljana
Slovenija

 tel: 01 4768 839
fax: 01 4768 316

url: http://luks.fe.uni-lj.s/~simond
e-pošta:

X.509 certifikat je izdal: LUKSCA
gpg javni ključ za e-pošto: pgp

govorilne ure: vsak torek ob 11. uri v LUKS BN204
ustni izpiti: roki, objavljeni v STUDIS-u, v kabinetu BN205


 

Simon Dobrišek je leta 1990 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Leta 1994 je na isti fakulteti magistriral in leta 2001 še doktoriral na področju tehnologij govorjenega jezika. Od leta 1993 je zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kjer je trenutno izredni profesor. Raziskovalno delo izvaja v Laboratoriju za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko, ki ga vodi prof. dr. Nikola Pavešić. Leta 1996 je tri mesece gostoval in se izpopolnjeval v Laboratoriju za razpoznavanje vzorcev na Fakulteti za računalništvo Univerze v Erlangnu, in leta 1997 sedem mesecev na Oddelku za obdelavo naravnih jezikov na Fakulteti za informatiko Univerze v Hamburgu v Nemčiji.

Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno deluje predvsem na širšem področju tehnologij govorjenega jezika, razpoznavanja vzorcev, biometrije in umetnih inteligentnih sistemov. Posebno pozornost posveča razvoju inteligentnih govornih uporabniških vmesnikov in biometričnih nadzornih sistemov za ambientalne inteligentne sisteme. Posveča se tudi interdisciplinarnim raziskavam, ki segajo na področje kognitivne znanosti, jezikoslovja in glasoslovja ter varstva zasebnosti pri uporabi sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Na omenjenih področjih je objavil originalne znanstvene, strokovne in poljudne članke. Redno tudi objavlja na različnih znanstvenih in strokovnih konferencah. Večkrat je sodeloval v radijskih in televizijskih oddajah. V tujini je izvedel vabljena predavanja na temo ambientalnih inteligentnih sistemov in biometrije.

Raziskovalni projekti

V zadnjih desetih letih je bil vključen kot ključni raziskovalec v štirih nacionalnih in štirih mednarodnih projektih s področja razvoja biometričnih tehnologij in tehnologij govorjenega jezika ter s področja etike in pravnega urejanja uporabe nadzornih tehnologij. Trenutno je vodilni raziskovalec in partnerski nosilec na dveh evropskih projektih sedmega okvirnega programa s področja varnosti. Leta 2002 je prejel nagrado Sklada za nagrajevanje inovacij na področju usposabljanja, življenja in dela invalidov za "Samodejni bralnik časopisov za slepe in slabovidne".

Organizacijska dejavnost

V zadnji letih je organizacijsko in vodstveno deloval oziroma še vedno deluje kot:

Pedagoška dejavnost

Trenutno izvaja učni program spodaj naštetih predmetov.

Aplikativna elektrotehnika, VS - I. stopnja

Elektrotehnika, II. stopnja

Članstva

IEEE
ISCA

IAPR
Slovenskega društva za razpoznavanje vzorcev
Slovenskega društva za jezikovne tehnologije.

Izbrane objave*

Dobrišek S, Štruc V, Križaj J and Mihelič F (2015), "Face recognition in the wild with the probabilistic Gabor-Fisher classifier", In Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2015 11th IEEE International Conference and Workshops on. Ljubljana, Slovenia, May, 2015. Vol. 02, pp. 1-6. IEEE. [Abstract] [BibTeX] [DOI] [URL] [MS Word XML] [PDF]

Justin T, Mihelič F and Dobrišek S (2014), "Intelligibility assessment of the de-identified speech obtained using phoneme recognition and speech synthesis systems", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Vol. 8655 LNAI, pp. 529-536. Springer Verlag [Abstract] [BibTeX] [DOI] [URL] [MS Word XML] [PDF]

Gajšek R., Mihelič F. and Dobrišek S. (2013), "Speaker state recognition using an HMM-based feature extraction method", Computer Speech & Language. Vol. 27(1), pp. 135-150. [Abstract] [BibTeX] [DOI] [URL] [MS Word XML] [PDF]

Križaj J., Štruc V. and Dobrišek S. (2013), "Combining 3D face representations using region covariance descriptors and statistical models", In Proceedings of the 10th IEEE International Conference and Workshops on Automatic Face and Gesture Recognition, FG 2013. Shanghai, China, April, 2013. , pp. 1-7. [Abstract] [BibTeX] [DOI] [URL] [MS Word XML] [PDF]

Križaj J., Štruc V. and Dobrišek S. (2012), "Towards robust 3D face verification using gaussian mixture models", International Journal of Advanced Robotic Systems. Vol. 9(162), pp. 1-11. [Abstract] [BibTeX] [DOI] [URL] [MS Word XML] [PDF]

Dobrišek S. and Mihelič F. (2011), "Time- and acoustic-mediated alignment algorithms for speech recognition evaluation", In Proceedings of the 12th Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 2011. Florence, Italy, August, 2011. , pp. 1517-1520. [Abstract] [BibTeX] [URL] [MS Word XML] [PDF]

Dobrišek S., Žibert J. and Mihelič F. (2010), "Towards the optimal minimization of a pronunciation dictionary model", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Vol. 6231 LNAI, pp. 267-274. [Abstract] [BibTeX] [DOI] [URL] [MS Word XML] [PDF]

Dobrišek S, Žibert J, Pavešić N and Mihelič F (2009), "An Edit-Distance Model for the Approximate Matching of Timed Strings", Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on., April, 2009. Vol. 31(4), pp. 736-741. [Abstract] [BibTeX] [DOI] [URL] [MS Word XML] [PDF]

Dobrišek S (2008), "Criteria for the evaluation of automated speech-recognition scoring algorithms", Electrotechnical Review. Vol. 75(4), pp. 229-234. [Abstract] [BibTeX] [URL] [MS Word XML] [PDF]

Dobrišek S, Gros J, Vesnicer B, Pavešić N and Mihelič F (2003), "Evolution of the information-retrieval system for blind and visually-impaired people", International Journal of Speech Technology. Vol. 6(3), pp. 301-309. [Abstract] [BibTeX] [DOI] [URL] [MS Word XML] [PDF]

Mihelič F, Gros J, Dobrišek S, Žibert J and Pavešić N (2003), "Spoken language resources at LUKS of the University of Ljubljana", International Journal of Speech Technology. Vol. 6(3), pp. 221-232. [Abstract] [BibTeX] [DOI] [URL] [MS Word XML] [PDF]

Pavešić N, Gros J, Dobrišek S and Mihelič F (2003), "Homer II - Man-machine interface to internet for blind and visually impaired people", Computer Communications. Vol. 26(5), pp. 438-443. [Abstract] [BibTeX] [DOI] [URL] [MS Word XML] [PDF]

Gros J, Mihelič F, Dobrišek S, Erjavec T and Žganec M (2000), "Rules for Automatic Grapheme-to-Allophone Transcription in Slovene", Lecture Notes in Computer Science., In Text, Speech and Dialogue. Vol. 1902, pp. 171-176. Springer Berlin Heidelberg. [Abstract] [BibTeX] [DOI] [URL] [MS Word XML] [PDF]

Dobrišek S, Mihelič F and Pavešić N (1999), "Speech Segmentation Aspects of Phone Transition Acoustical Modelling", Lecture Notes in Computer Science., In Text, Speech and Dialogue. Vol. 1692, pp. 248-251. Springer Berlin Heidelberg. [Abstract] [BibTeX] [DOI] [URL] [MS Word XML] [PDF]

Preostale izbrane objave so na razpolago v seznamu objav, ustvarjenim z JabRef.

 

 

*Opozorilo: Prenosljive datoteke s pred-natisnjenimi članki so na tej spletni strani na razpolago izključno za neposredno in tekočo diseminacijo mojega raziskovalnega dela in osebno uporabo. Vse avtorske pravice, ki si jih lastim sam ali drugi lastniki teh pravic, so še vedno zadržane. Vse osebe, ki bodo uporabljale informacijo na tej spletni strani so v celoti zavezane k upoštevanju teh pravic, zato je nadaljnje posredovanje in razmnoževanje objavljenih člankov možno samo v soglasju z imetniki avtorskih pravic.


Stran vzdržuje: Simon Dobrišek :::: Zadnja sprememba: 02.03.2016
 
Laboratory of Artificial Perception, Systems and Cybernetics, Email staff[.at.]luks[.dot.]fe[.dot.]uni-lj[.dot.]si