R
 


Tekoči projekti
Zaključeni projekti

Publikacije
Doktorske disertacije
Magistrske naloge
Poročila in seminarske naloge

Govorne tehnologije

Povezave z drugimi
raziskovalnimi
skupinami


 

LUKS > Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno delo

 


/

Trenutno raziskovalno delo sodelavcev laboratorija poteka na petih področjih:

  • Razpoznavanje, razumevanje in sinteza slovenskega govora. Še posebej razvoj govornih informacijskih sistemov za dialog, razvoj bralnikov slovenskih besedil za slepe in slabovidne ter povezava akustične in vizualne percepcije pri človeškem govoru.
  • Analiza slovenskega govorjenega jezika, še posebej pridobivanje korpusov slovenskega govorjenega jezika in njihova fonetična in prozodična analiza.
  • Razpoznavanje oseb, ki temelji na biometričnih meritvah, posebej usmerjeno na integracijo razpoznavanja obrazov, glasu, podpisov in prstnih odtisov.
  • Razvoj in urejanje uporabe pametnih nadzornih sistemov, ki vključujejo video in avdio analizo posnetkov varovanih okolij, s poudarkom na razvoj rešitev, ki ne posegajo nesorazmerno v človekovo pravico do varstva zasebnosti.
  • Razvoj sistemov za samodejno zaznavanje in razpoznavanje psiho-fizičnega stanja govorcev ter sistemov za tvorjenje umetnega emocionalnega govora.

 

 

 

 

 

Zadnja sprememba: 29.08.2013
 
Laboratory of Artificial Perception, Systems and Cybernetics, Email staff[.at.]luks[.dot.]fe[.dot.]uni-lj[.dot.]si