Opis
Predavanja
Vaje
Laboratorij
Izpiti
Objave
Vprašanja

 

LUKS > Študijski program > Visokostrokovni študij > Informatika v avtomatizaciji

AVDITORNE VAJE

 

 

Avditorne vaje potekajo eno uro tedensko. Na avditornih vajah so dodatno predstavljeni postopki, ki pridejo v poštev pri posameznih laboratorijskih vajah. Predstavljeni so tudi primeri programskih orodij in rešitev, razvitih v Laboratoriju za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko, ki se nanašajo na snov pri tem predmetu.

Vsa predstavljena snov pride v poštev pri zagovoru laboratorijskih vaj.

Naslovi avditornih vaj

Razčlenjevanje in parametrično opisovanje vzorcev govornega signala: Predstavitev programskega orodja za izračun in grafični prikaz vzorcev govornega signala.

Račlenjevanje slik: Upragovljanjem z maksimizacijo informacije.

Sledenje obrisa področja na sliki: Algoritem sledenja obrisa področja slike, ki obris zapiše s štirimestno verižno kodo.

Značilke področij slike : Opis obrisa s funkcijami Fourierjevih koeficientov.

Analiza področja uporabe s postopki iskanja rojev v prostoru: Postopek k-tih povprečij, postopek 2r-tih povprečij.

Razpoznavanje vzorcev - vektorjev značilk - s prileganjem I: Pravilo razvrščanja najbližjih sosedov, razvrščanje s pravilom najbližjega soseda na urejeni in zgoščeni učni množici.

Razpoznavanje vzorcev - vektorjev značilk - s prileganjem II: Učenje vektorske kvantizacije.

Razpoznavanje vzorcev - nizov znakov - s prileganjem: Levenshteinova razdalja med dvema nizoma znakov.

Razvrščanje vzorcev z odločanjem: verjetnostne odločitvene funkcije, Bayesovo pravilo razvrščanja z najmanjšim tveganjem, najboljše odločitvene funkcije za normalno porazdeljene vzorce, ocenjevanje parametrov (učenje) odločitvenih funkcij za normalno porazdeljene vzorce.

Reševanje problemov v prostoru stanj: Problem Hanoi-evih stolpičev.

Govorna komunikacija človek - stroj: Predstavitev razpoznavalnika in sintetizatorja slovenskega govora. Predstavitev sistema za biometrično ugotavljanje podobnosti med obrazi ljudi.

 

 

 

Zadnja sprememba: 01.03.2010
 
Laboratory of Artificial Perception, Systems and Cybernetics, Email staff[.at.]luks[.dot.]fe[.dot.]uni-lj[.dot.]si