Opis
Predavanja
Vaje
Laboratorij
Izpiti
Objave
Vprašanja

 

LUKS > Študijski program > Visokostrokovni študij > Informatika v avtomatizaciji

VPRAŠANJA

 

 


Kdaj je zadnji rok za zagovar laboratorijskih vaj?
Do pričetka zimskega semestra oziroma do prijave na pisni izpit. Podrobnejše informacije so na straneh laboratorijskih vaj.

Kdaj lahko zagovarjam laboratorijske vaje?
Zagovori vaj potekajo v učilnici Laboratorija za umetno zaznavanje, sistem in kibernetiko v terminih laboratorijskih vaj. Po izteku semestra pa ob govorilnih urah pri asistentu.

Kakšni so pogoji za ustni izpit in kako se predmet ocenjuje?
Pogoj je uspešna izvedba in zagovor laboratorijskih vaj. Pri tem predmetu ni pisnega izpita. Namesto pisnega izpita študenti pri zagovoru laboratorijskih vaj odgovarjajo na vprašanja o teoretičnem ozadju katere koli laboratorijske vaje. Skupna ocena predmeta je sestavljena iz ocene projekta pri laboratorijskih vajah in ocene ustnega izpita, ki se nanaša tudi na oceno odgovarjanja na vprašanja pri zagovoru laboratorijskih vaj. Za zagovor laboratorijskih vaj se morat študent najprej prijaviti na enega od pisnih izpitnih rokov v računalniškem sistemu e-Študent. Šele po uspešnem zagovoru laboratorijskih vaj pa lahko pristopi k ustnemu izpitu. Ti potekajo ob govorilnih urah pri profesorju.

Kako izvedejo laboratorijske vaje študenti, ki so predmet poslušali pred študijskim letom 2008/2009?
Vaje lahko izvedejo po navodilih, ki so jih prejeli takrat, ko so poslušali ta predmet. Po želji lahko vaje izvedejo tudi po trenutno veljavnih navodilih na straneh laboratorijskih vaj.

 

 

 

Zadnja sprememba: 01.03.2010
 
Laboratory of Artificial Perception, Systems and Cybernetics, Email staff[.at.]luks[.dot.]fe[.dot.]uni-lj[.dot.]si