Opis
Predavanja
Vaje
Laboratorij
Izpiti
Objave
Vprašanja

 

LUKS > Študijski program > Visokostrokovni študij > Informatika v avtomatizaciji

OPIS PREDMETA

 

 

Osnovni cilji predmeta

Spoznavanje osnovnih načel in gradnikov "inteligentnih" sistemov v avtomatiki: sodobni načini komunikacije človek-stroj, robotski vid, razpoznavanje govornih ukazov, sinteza govora in slik. Primeri uporabe.

Vsebina predmeta

Uvod v razpoznavanje vzorcev in umetno inteligenco, osnovni pojmi in izrazoslovje.

Metode obdelave in razpoznavanja vidnih in slušnih vzorcev.

Metode reševanja problemov.

Metode sinteze govora in slik.

Primeri uporabe: govorna komunikacija s stroji in procesi; razpoznavanje ter ugotavljane lege predmetov, vizualno preverjanje kakovosti izdelkov in storitev, prebiranje izdelkov; sestavljanje izdelkov.

Literatura

 • N. Pavešić: Razpoznavanje vzorcev , Založba FE in FRI, 2000.
 • A.C. Staugaard: Robotics and AI: An Introduction to Applied Machine Intelligence, Prentice Hall, 1987.
 • K. S. Fu, R. C. Gonzalez, C. S. G. Lee: Robotics: Control, Vision, and Intelligence, McGraw--Hill, Inc., 1987.

Vsebina predmeta je v celoti zajeta v učbeniku: "N. Pavešić, Razpoznavanje vzorcev, Založba FE in FRI, 2000". Vsebina je zajeta po naslednji straneh te knjige:

 • Uvod v razpoznavanje vzorcev in umetno inteligenco (str. 1-22)
 • Razčlenjevanje in parametrično opisovanje slikovnih vzorcev in vzorcev govornega signala (str. 64, 103-104, 112-116, 123-124, 128-129, 132-135)
 • Izbira značilk (str. 121-122, 158-164, 180-182)
 • Analiza področja uporabe s postopki iskanja rojev v prostoru značilk (str. 211-224, 249-251, 252-254)
 • Razvrščanje vzorcev - vektorjev značilk s prileganjem (str. 300-310)
 • Razvrščanje vzorcev - vektorjev značilk z verjetnostnimi odločitvenimi funkcijami (str. 316-318, 344-355)
 • Preslikava niza vektorjev značilk v niz znakov (str. 534-535, 251-252)
 • Razvrščanje vzorcev - nizov znakov s prileganjem (str. 444-447)
 • Preizkušanje razpoznavalnika vzorcev (542-545) 

Dopolnilno gradivo, ki ga študent dobi na predavanjih:

 • Govorna komunikacija človek - stroj: razpoznavanje in sinteza govora.
 • Sistem TV kamera - robotska roka: umerjanje, razpoznavanje predmetov, določanje lege in usmerjenosti predmetov v ravnini.
 • Inteligentno sestavljanje izdelkov: reševanje problema v prostoru stanj.

 

 

 

Zadnja sprememba: 11.03.2011
 
Laboratory of Artificial Perception, Systems and Cybernetics, Email staff[.at.]luks[.dot.]fe[.dot.]uni-lj[.dot.]si