Opis
Predavanja
Vaje
Laboratorij
Izpiti
Objave
Vprašanja

 

LUKS > Študijski program > Visokostrokovni študij > Informatika v avtomatizaciji

PREDAVANJA

 

 

Predavanja potekajo tri ure tedensko.

Naslovi predavanj:

Uvod v razpoznavanje vzorcev in umetno inteligenco: osnovni pojmi in izrazoslovje.

Razčlenjevanje in parametrično opisovanje vzorcev govornega signala: razčlenjevanje signala, računanje energije in koeficientov kepstra izsekov signala, opis dinamike signala.  

Razčlenjevanje in parametrično opisovanje slikovnih vzorcev: razčlenjevanje slik z upragovljanjem, določanje obrisa področja, opis obrisa s funkcijami Fourierjevih koeficientov.

Analiza področja uporabe s postopki iskanja rojev: definicija rojev in rojenja vzorcev, mere podobnosti vzorcev, postopek rojenja K-tih povprečij.

Značilke vzorcev: definicija, izbira značilk, povprečna razdalja-mera ločljivosti razredov vzorcev, postopek izbire značilk "Zaporedno iskanje od spodaj navzgor". Zapis vzorca z najmanjšim številom značilk.

Razvrščanje vzorcev s prileganjem: pravilo razvrščanja "najbližji sosed" (1-NN), pravilo razvrščanja "k-najbližjih sosedov", prileganje vzorcev-množic vrednosti značilk.

Prileganje vzorcev-nizov vrednosti značilk I.: najnujnejše o dinamičnem programiranju, računanje podobnosti dveh nizov realnih vrednosti, računanje podobnosti dveh nizov vektorjev značilk.

Prileganje vzorcev-nizov vrednosti značilk II.: Preslikava niza vektorjev značilk v niz znakov-postopek vektorske kvantizacije. Računanje podobnosti dveh nizov znakov.

Razvrščanje vzorcev z odločanjem: verjetnostne odločitvene funkcije, Bayesovo pravilo razvrščanja z najmanjšim tveganjem, najboljše odločitvene funkcije za normalno porazdeljene vzorce, ocenjevanje parametrov (učenje) odločitvenih funkcij za normalno porazdeljene vzorce.  

Preizkušanje razpoznavalnika vzorcev: postopka ocenjevanja verjetnosti napačnega razpoznavanja z in brez preizkusne množice vzorcev. 

Govorna komunikacija človek - stroj: osnove razpoznavanja in sinteze govora.

Sistem TV kamera - robotska roka: umerjanje, razpoznavanje predmetov, določanje lege in usmerjenosti predmetov v ravnini.

Inteligentno sestavljanje izdelkov: reševanje problema v prostoru stanj. Iskanje poti v grafu s postopkom A*.

 

 

 

Zadnja sprememba: 11.03.2011
 
Laboratory of Artificial Perception, Systems and Cybernetics, Email staff[.at.]luks[.dot.]fe[.dot.]uni-lj[.dot.]si