Univerzitetni študij
Visokošolski
strokovni študij

Nadaljevalni študij
Podiplomski študij


Študentski projekti

Diplomske naloge

 

LUKS > Študijski program > Diplomske naloge

 

 

V okviru raziskovalnega in strokovnega dela v Laboratoriju za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko je možno opravljati diplomska in zaključna dela s področij, ki jih obravnavajo predmeti:

 • Obdelava signalov,
 • Teorija informacij,
 • Razpoznavanja vzorcev,
 • Umetni inteligentni sistemi in
 • Komunikacija človek-stroj.

V zadnjem obdobju so v Laboratoriju posebno aktivne raziskave na področjih govornih tehnologij, obdelavi večmodalnih podatkovnih virov in biometrije.

Diplomska in zaključna dela je mogoče opravljati pod mentorstvom prof. dr. Nikole Pavešića, prof. dr. Franceta Miheliča, doc. dr. Simona Dobriška ali doc. dr. Vitomirja Štruca, dodatno potrebno podporo pa pri izvedbi dela nudijo tudi ostali sodelavci v Laboratoriju.

Pri izdelavi dela je možno uporabljati računalniško tehnologijo, programsko opremo in podatkovne zbirke Laboratorija.

Za točno določitev in izbiro teme naj se kandidati javijo in dogovorijo z enim izmed mentorjev ter sodelavci Laboratorija.

 


Razpoložljive diplomske teme

Razpoznavanje govora

Kontaktna oseba: doc. dr. Simon Dobrišek
Prostor: BN204

Možne teme:

 • Razvoj Sphinx modula za robustno detekcijo govora
 • Akustična prostorska lokalizacija govorca za robustno samodejno razpoznavanje govornih ukazov
 • Prilagoditev grafemsko-fonemskega pretvornika za samodejni razpoznavalnik tekočega slovenskega govora
 • Jezikovno modeliranje neslovarskih besed za samodejni razpoznavalnik tekočega slovenskega govora
 • Pridobivanje in analiza slovarja besed iz zbirke besedil

 

Biometrično razpoznavanje govorcev

Kontaktna oseba: doc. dr. Simon Dobrišek
Prostor: BN204

Možne teme:

 • Pridobivanje in analiza govorne zbirke za razvoj razpoznavalnika govorca v ambientalnem intelignem okolju
 • Izgradnja robustnega razpoznavalnika govorca v ambientalnem inteligentnem okolju
 • Akustična prostorska lokalizacija govorca za robustno samodejno razpoznavanje govorca v ambientalnem inteligntnem okolju

 

Razpoznavanje varnostno sumljivih zvokov

Kontaktna oseba: doc. dr. Simon Dobrišek
Prostor: BN204

Možne teme:

 • Pridobivanje in analiza govorne zvočne zbirke varnostno sumljivih zvokov
 • Akustična prostorska lokalizacija izvorov varnostno sumljivih zvokov
 • Izgradnja akustičnega razpoznavalnika kričanja in klicev na pomoč
 • Izgradnja akustičnega razpoznavalnika varnostno sumljivih zvokov
 • Usmerjanje motoriziranih kamer v smeri razpoznanih sumljivih zvokov

 

Sinteza slovenskega govora (ang. text to speech)

Kontaktna oseba: prof. dr. France Mihelič
Prostor: BN207

Možne teme:

 • Algoritmi samodejne poravnave prepisov na primerih slovenskih govornih podatkov
 • Samodejno iskanje napak v prepisih govornega signala s pomočjo zbirk slovenskega govora
 • Preizkus vplivov nastavljivih parametrov pri sintetizatorjih slovenskega govora, grajenih s pomočjo prikritih Markovovih modelov

 

Biometrično razpoznavanje obrazov

Kontaktna oseba: doc. dr. Vitomir Štruc
Prostor: BN204

Možne teme:

 • Izgradnja razpoznavalnika oseb na podlagi slik obrazov
 • Izgradnja razpoznavalnika oseb na podlagi 3D slik obrazov
 • Primerjava postopkov svetlobnega normiranja obraznih področij in analiza njihovenga vpliva na zanseljivost razpoznavanja obrazov
 • Analiza postopkov za detekcijo in lokalizacijo obraznih področij v sliki
 • Analiza modelov staranja za povečanje učinkovitosti razpoznavanja obrazov
 • Uporaba lokalnih deskriptorjev za razpoznavanje obrazov
 • Izgradnja demo aplikacije za "zlivanje" obrazov

 

Biometrično razpoznavanje oseb na podlagi šarenice

Kontaktna oseba: doc. dr. Vitomir Štruc
Prostor: BN204

Možne teme:

 • Izgradnja razpoznavalnika oseb na podlagi šarenice
 • Udejanjenje modula za segmentacijo področja zanimanja v biometričnih sistemih za razpoznavanje šarenice
 • Primerjava učinkovitosti razpoznavanja šarenice, kodirane z Grayevo in binarno kodo
 • Analiza postopkov predobdelave na uspešnost razpoznavanja šarenice

 

Biometrično razpoznavanje oseb na podlagi dlani, geometrije roke ali geometrije prstov

Kontaktna oseba: doc. dr. Vitomir Štruc
Prostor: BN204

Možne teme:

 • Izgradnja razpoznavalnika oseb na podlagi dlani, geometrije roke ali geometrije prstov
 • Lokalizacija področja zanimanja v sistemih za razpoznavanje dlani, geometrije roke ali geometrije prstov
 • Brez-kontaktno razpoznavanje dlani, geometrije roke ali geometrije prstov
 • Uporaba 3D informacije v sistemih za razpoznavanje dlani
 • Analiza vpliva visoko-prepustnih filtrov na učinkovitost razpoznavanja dlani
 • Izgradnja razpoznavalnika oseb na podlagi ožilja roke

 

Druge teme

 • Obdelava televizijskih informativnih oddaj
  • Obdelava tekstovnih podatkov
   • Zajemanje in predobdelava tekstovnih podatkov z uporabo teleteksta in razvoj samodejnih postopkov predobdelave
   • Slovarji, jezikovni modeli, posebni jezikovni modeli in ključne besede po izbranih tematikah
   • ...
  • Obdelava avdio podatkov
   • Segmentacija akustičnih podakov na področja govor / ostalo
   • Razpoznavanje jezika in govorca
   • Filtriranje šuma
   • ...
  • Obdelava video podatkov
   • predobdelava in označevanje slikovnih vzorcev
   • časovna segmentacija niza slikovnih vzorcev
   • segmentacija slikovnih vzorcev
   • ...
  • Multimedijske obdelave
   • Sinhronizacija in segmentacija ter obdelava večmodalnih tokov podatkov

   (slika/zvok - ugotavljanje zamenjave govorca, zvok/besedilo - akustično modeliranje govora, slika/zvok/besedilo - samodejno podnaslavljanje oddaj)

   • ...

 • Sistemi za dialog
  • simulacije dialogov in zbiranje podatkov s tehnologijo WOZ
  • izvedbe specifičnih tudi večmodalnih sistemov za dialog
  • ...
 • Samodejno tvorjenje govora
  • pridobivanje in označevanje govornih korpusov za samodejno tvorjenje govora
  • izbira, označevanje in meritve prozodičnih značilnosti slovenskega govora
  • preizkušanje različnih postopkov za samodejno tvorjenje govornega signala
  • ...
 • Razpoznavanje govora
  • določitev in izbira akustičnih in/ali vizualnih značilk za razpoznavanje govora

 

Biometrija

podatkovne zbirke: Osrednja poročila RTVS, Večjezična zbirka televizijskih poročil COST278, XM2VTSDB

 • Verifikacija in razpoznavanje oseb na podlagi govornih in slikovnih vzorcev

 

Večmodalni podatkovni viri

podatkovne zbirke: Osrednja poročila RTVS, Večjezična zbirka televizijskih poročil COST278, XM2VTSDBZadnja sprememba: 09.11.2012
 
Laboratory of Artificial Perception, Systems and Cybernetics, Email staff[.at.]luks[.dot.]fe[.dot.]uni-lj[.dot.]si